Rodo

Rodo

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię , nazwisko, adres, PESEL, dane o stanie zdrowia, , telefon adres e-mail. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach, plikach baz danych, ich kopiach  jak również w formie pisemnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług mogą wystąpić:

  • 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 b RODO). Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Dodatkowo jeżeli dokonasz rezerwacji również przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji oraz zapewnienia terminu i dostępności usługi. Bez tych danych nie bylibyśmy w stanie zidentyfikować osoby i zaplanować terminu usługi dla Ciebie oraz zawiadomić o zmianach. Zbieramy dane szczególnych kategorii niezbędne do diagnozy medycznej, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki medycznej,  rejestracji, odbierania i archiwizowania oświadczeń woli, weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i ich rozliczaniem, zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, ustalenia stanu zdrowia i zaordynowania przez lekarza wskazanych zabiegów i wykluczenia przeciwwskazanych (podstawa art.9 ust. 2 h RODO).
  • 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. (art. 6 ust. 1 c RODO). Na przykład obowiązków wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, dokumentowania i przechowywania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, skutecznego zawiadomienie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potencjalnym zakażeniu.
  • 3. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi  konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, ulepszania naszych usług, dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, udzielenia odpowiedzi na reklamację, zabezpieczenia dokumentacji z danymi na czas możliwych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z prawodawstwem.
  • 4. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna w przypadku, gdy wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu lub zgoda wymagana jest do konkretnego celu określonego przez prawodawstwo.  Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Na przykład zgoda na udostępnienie Twoich danych do zewnętrznego podmiotu realizującego kampanię promocyjną naszych produktów i usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do zawarcia  – przezczas od podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest podstawa prawna – przez czasw którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumentację z danymi,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. ( np. na czas możliwych roszczeń odszkodowawczych)

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Sanatoryjna 3 37-620 Horyniec-Zdrój

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Głowa
kontakt tel. 16 631 30 65 w. 189    , inspektorodo@uzdrowisko-horyniec.com.pl „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. Sanatoryjna 3 37-620 Horyniec-Zdrój

Przekazywanie danych

Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być przekazywane jedynie organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas :

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.